Over de voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hotel Altastenberg
De algemene voorwaarden, die bij een boeking door u geaccepteerd worden, regelen de betrekkingen tussen u en
Hotel Altastenberg. Leest u deze zorgvuldig door.

1. De overeenkomst is afgesloten wanneer een kamer besteld en toegezegd is. Het afsluiten van de
overeenkomst verplicht het hotel het aangebodene na te komen voor de duur van de overeenkomst. Optiedata
zijn voor beide partijen bindend. Het hotel behoud het recht na afloop van de optiedatum de afgesproken kamer
weer vrij te geven voor verhuur.
2. De genoemde prijzen zijn de prijzen die gelden bij het afsluiten van de overeenkomst, kleine noodzakelijke
afwijkingen en veranderingen voorbehouden.
3. Toeristenbelasting wordt bij Hotel Altastenberg bij aankomst afgerekent of is de factuur berekent.
4. De hotelkamer is voor de gast gereserveerd vanaf 15.00 uur op de aankomstdag tot 10.30 uur op de
vertrekdag. Wanneer er niet nadrukkelijk een late aankomst doorgegeven wordt aan het hotel behoud het hotel
het recht de kamer na 18.00 uur te vergeven. De gast kan geen aanspraak maken op bepaalde kamers. Is de
afgesproken kamer, op welke grond dan ook, niet beschikbaar is het hotel verplicht voor een gelijkwaardige
kamer te zorgen in een ander hotel in de directe omgeving. De gast kan voor aankomst afzien van de
overeenkomst tot boeken van een kamer of de overeenkomstduur aanpassen maar dan gelden de volgende
voorwaarden:
• Aanbetaling 30 % van de totale prijs. De kamer is gereserveerd na ontvangst van de aanbetaling binnen 8
dagen.
• Annulering of verandering die tot 42 dagen voor aankomst plaatsvinden worden met 30% over de totaalsom
in rekening gebracht.
• Annulering of verandering die tot 30 dagen voor aankomst plaatsvinden worden met 50% over de totaalsom
in rekening gebracht.
• Annulering of verandering die tot 14 dagen voor aankomst plaatsvinden worden met 80% over de totaalsom
in rekening gebracht.
• Annulering of verandering die vanaf 1 dag voor aankomst plaatsvinden worden met 100% over de totaalsom
in rekening gebracht.
Aankomsten binnen 6 weken dienen in zijn geheel te worden voldaan binnen 3 dagen.
* Denk aan uw annuleringsverzekering. „Een ongeluk zit in een klein hoekje“.
Indien het hotel niet de mogelijkheid heeft de gereserveerde kamer door te verhuren is de gast verplicht de
bovengenoemde kosten te betalen. Dit gebeurt alleen als het hotel volgeboekt is
5. Afwijkingen van de overeenkomst zoals bv annulering of omboeking moeten schriftelijk vastgelegd worden.
6. Wordt het geplande verblijf door onvoorziene gebeurtenissen zoals natuurrampen, oorlog of landelijke onrust
te gevaarlijk beschouwd, heeft het hotel het recht de overeenkomst te ontbinden.
7. Alle gasten dienen de huisregels van hotel Altastenberg te respecteren. Het overtreden van de huisregels geeft
het hotel het recht de overeenkomst af te breken zonder dat het bedrag van de overeenkomst wordt teruggegeven.

Het hotel accepteert geen:
* Alcoholmisbruik en/of drugsgebruik
* Overlast
* Zelf meegenomen electrische apparaten, zoals koffiemachine, koelboxen e.d
* Bij het veroorzaken van schade (moedwillig). Deze zal worden verhaalt op de veroorzaker
* Buitensporig gedrag
8. Wanneer een van de algemene voorwaarden niet bruikbaar zijn, heeft het geen invloed op de andere algemene
voorwaarden.